Inzicht in GDPR en Cookie Compliance bij online gegevensverzameling

19 april 2024 | 5 minuten leestijd

Sinds mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht om een robuuste bescherming van persoonsgegevens te garanderen en tegelijkertijd innovatie en economische ontwikkeling in de Europese Unie te stimuleren.
De GDPR is voortdurend in ontwikkeling om de gevolgen van opkomende technologie zoals AI en toenemende wereldwijde initiatieven op het gebied van gegevensbescherming en privacyregelgeving aan te pakken. Het is de bedoeling dat de Europese Commissie rond medio 2024 een evaluatie van de GDPR van de EU publiceert. Het is echter duidelijk dat de GDPR een blijvertje is. Maar hoe beïnvloedt deze regelgeving de manier waarop u online gegevens van jou klanten verzamelt?

Online gegevens verzamelen onder GDPR

Vandaag de dag worden bedrijven geconfronteerd met de uitdagingen om te voldoen aan de GDPR-voorschriften en tegelijkertijd het bijhouden en verwerken van klantgegevens effectief te beheren. We weten allemaal dat het verkrijgen van toestemming van gebruikers voor gegevensverwerking, vooral met betrekking tot cookies, een cruciale factor is. Het gebruik van Tag Management Systemen zoals Google Tag Manager speelt een belangrijke rol bij het garanderen van compliance. Deze tools vereenvoudigen de implementatie van tracking en maken het verzamelen van gegevens efficiënter. Ze introduceren echter ook de mogelijkheid om controlemechanismen te implementeren die bepalen wie, wanneer en wat kan worden gevolgd. Laten we dieper ingaan op deze mogelijkheid met Google Tag Manager als voorbeeld.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tool die is gemaakt om de organisatie en implementatie van online gegevensverzameling op websites te stroomlijnen, waardoor ontwikkeling niet meer nodig is. Via Google Tag Manager kun je eenvoudig verschillende trackingoplossingen integreren, zoals Google Analytics, Google Ads en andere trackingtools, om bijvoorbeeld te acquireren. waardevolle informatie over de effectiviteit van je website en de gebruikersinteractie. Afhankelijk van uw use case stelt deze informatie uw bedrijf in staat om uw online activiteiten voortdurend te verbeteren en te verhogen. Enkele veelgebruikte toepassingen van Google Tag Manager zijn:

1. Inzichten verzamelen in het paginabezoek op de website.

2. Gebruikersinteracties bijhouden, zoals klikken op knoppen.

3. Gegevens vastleggen over uitgaande links of externe klikken.

4. Het bijhouden van conversies, met name binnen Google Ads-campagnes.

5. Gebruikersgedrag analyseren, inclusief scrollpatronen en interacties op pagina’s.

6. Gebruikersspecifieke informatie verzamelen, zoals geolocatie, apparaattype en schermafmetingen.

Tags zijn stukjes code die worden geleverd door verschillende marketing- en analysetools, zoals Google Analytics, Google Ads of aangepaste HTML-tags, waarmee specifieke soorten gegevens over gebruikersinteracties op een website worden verzameld. Deze tags worden beheerd en ingezet via Google Tag Manager.

Triggers bepalen wanneer tags moeten worden afgevuurd of uitgevoerd op een website. Triggers zijn omstandigheden of gebeurtenissen die optreden tijdens de interactie van een gebruiker met de website, zoals het laden van pagina’s, klikken op knoppen of links, het indienen van formulieren of specifieke scrollacties.

Stel dat je klikken op de bestelknop op je website wilt bijhouden met Google Analytics. In dit scenario:

– De tag is de Google Analytics-trackingcode van Google.

– De trigger is de specifieke gebeurtenis waarbij op de knop wordt geklikt.

Door Google Tag Manager zo te configureren dat de Google Analytics-tag wordt geactiveerd wanneer er op een knop wordt geklikt, kan de website-eigenaar interacties van gebruikers effectief bijhouden en analyseren zonder de code van de website rechtstreeks aan te passen.

Onder de GDPR is de tag zelf niet de uitdaging, maar de trigger. De trigger bepaalt wie er getraceerd mag worden, wat er getraceerd mag worden en wanneer tracking is toegestaan, gebaseerd op de toestemmingsinformatie van de gebruiker. In tagbeheer wordt het noodzakelijk geacht om deze informatie beschikbaar te hebben in je tagbeheersysteem om de triggers dienovereenkomstig te configureren.

Misvattingen over cookieregelgeving

Er bestaat een wijdverbreide misvatting dat het gebruik van de tools van Google automatisch zorgt voor naleving van de GDPR. Hoewel Google tools en ondersteuning biedt, kan het alleen vertrouwen op hun platform voor GDPR-compliance ertoe leiden dat belangrijke aspecten en mogelijke kwetsbaarheden op het gebied van gegevensbescherming worden verwaarloosd. Een onderdeel van de GDPR is regelgeving over hoe cookies van derden worden toegepast door trackingoplossingen om gebruikers te volgen. Maar vergeet niet dat de GDPR niet gelijk staat aan ‘het toepassen van tracking cookies’. Dat is een van de vele misvattingen. Cookies zijn een belangrijk hulpmiddel dat bedrijven veel inzicht kan geven in de online activiteiten van hun gebruikers. Ondanks het belang ervan, is de regelgeving voor cookies verdeeld tussen de GDPR en de ePrivacy Richtlijn (ePD).Laten we eens kijken naar een paar veel voorkomende misverstanden en wat het voor jou betekent….

Een veelvoorkomende misvatting over GTM heeft te maken met cookies en de veronderstelling dat websites alleen al door het implementeren van een toestemmingsbanner voor cookies automatisch voldoen aan privacyregels zoals de GDPR. De regulering van tracking cookies maakt deel uit van de Europese ePD, die de GDPR aanvult en soms overschrijft.

Een andere misvatting is dat naleving alleen inhoudt dat er een toestemmingsbanner wordt weergegeven. Er moet echter wel voor worden gezorgd dat alle cookies en volgscripts die via GTM worden ingezet, zodanig zijn geconfigureerd dat de gebruikersvoorkeuren met betrekking tot gegevensverzameling en -verwerking worden gerespecteerd. Dit betekent dat we de instellingen binnen GTM moeten aanpassen om te bepalen wanneer cookies worden ingesteld en ervoor te zorgen dat ze alleen worden geactiveerd na expliciete toestemming van gebruikers. Het simpelweg weergeven van een toestemmingsbanner zonder de juiste configuratie van GTM en bijbehorende tags kan nog steeds leiden tot niet-naleving van de ePD en andere relevante regelgeving.

Het volgende misverstand over GTM en cookies heeft te maken met de overtuiging dat voor alle cookies dezelfde toestemmingsvereisten gelden. In werkelijkheid zijn er verschillende soorten cookies, zoals essentiële, functionele en tracking cookies van derden, elk met verschillende implicaties voor de privacy en toestemming van de gebruiker.

Men kan ervan uitgaan dat het verkrijgen van toestemming voor één type cookie alle cookies dekt die op hun site worden gebruikt. De privacyregels vereisen echter gedifferentieerde toestemming voor verschillende soorten cookies op basis van hun doel en impact op de privacy van de gebruiker. Als er geen onderscheid wordt gemaakt tussen deze soorten cookies en er niet voor elke categorie de juiste toestemming wordt verkregen, kan dit leiden tot niet-naleving van de regelgeving.

Daarom is het cruciaal voor bedrijven om te begrijpen welke soorten cookies op hun site worden gebruikt, wat het doel ervan is en wat de bijbehorende toestemmingsvereisten zijn. Dit omvat het configureren van GTM om cookies en tracking effectief te beheren.

Oplossing

Om effectief om te gaan met de complexiteit en mogelijke valkuilen die gepaard gaan met Google Tag Manager , cookies en naleving van voorschriften zoals GDPR en de ePD, kun je verschillende strategieën toepassen:

1. Uitgebreide audit: Voer een grondige audit uit van alle cookies en tracking scripts die zijn ingezet op de website via GTM. De soorten cookies die worden gebruikt, hun doeleinden en de bijbehorende activiteiten voor het verzamelen en verwerken van gegevens identificeren.

2. Evaluatie van het cookiebeleid: Het cookiebeleid van de website herzien en bijwerken om gebruikers duidelijke en transparante informatie te verschaffen over de soorten cookies die worden gebruikt, de doeleinden ervan en de manier waarop gebruikersgegevens worden verwerkt. Zorg ervoor dat het cookiebeleid alle wijzigingen in de cookie-instellingen in GTM weerspiegelt.

3. Toestemmingsbeheer: Implementeer een robuust toestemmingsbeheersysteem waarmee gebruikers granulaire toestemming kunnen geven voor verschillende soorten cookies. Dit kunnen essentiële cookies, functionele cookies en tracking cookies van derden zijn. Zorg ervoor dat GTM is geconfigureerd om gebruikersvoorkeuren te respecteren en cookies alleen te gebruiken na expliciete toestemming.

4. Tag- en triggerconfiguratie: Pas de taginstellingen en triggermechanismen binnen GTM aan om ze af te stemmen op de voorkeuren voor toestemming van gebruikers. Dit houdt in dat GTM zo wordt geconfigureerd dat tags en volgscripts alleen worden geactiveerd na het verkrijgen van geldige toestemming van gebruikers. Overweeg om voorwaardelijke triggers te implementeren op basis van gebruikersinteracties en toestemmingsstatus.

5. Regelmatige controle en updates: GTM-configuraties, cookies en toestemmingsmechanismen voortdurend controleren om ervoor te zorgen dat de voorschriften en best practices voortdurend worden nageleefd. Werk de cookie-instellingen en GTM-configuraties regelmatig bij als dat nodig is, vooral in reactie op wijzigingen in regelgeving of websitefunctionaliteiten.

6. Google Consent Mode gebruiken: Google Tag Manager kan worden gebruikt met Google Consent Mode om ervoor te zorgen dat tags niet worden geactiveerd tenzij een gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van zijn gegevens.

Mocht u meer hulp of overleg nodig hebben over deze zaken, dan staat i-spark voor jou klaar met deskundige begeleiding en ondersteuning.