(sub)verwerkers

This list is in Dutch. If you would like to receive an English version, please contact info@i-spark.nl.

Bij de uitvoering van onze diensten kunnen onze partners toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn dus (sub)verwerker van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij i-spark nemen we verschillende maatregelen om te waarborgen dat het verwerken van deze gegevens gebeurt op een veilige en verantwoorde manier. Waar mogelijk houden we gegevens in Europa. We hebben met al onze partners verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast werken we alleen met partners uit de Europese Unie, of uit de Verenigde Staten mits ze zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield.

Google Workspace

Verwerker — verwerkersovereenkomst actief

Google Workspace wordt gebruikt ten behoeve van gebruikersadministratie [Admin], collaboratieve officewerkzaamheden [Docs, Sheets, Slides] en cloudopslag [Drive] van ons team. Omdat de data persoonlijke gegevens kan bevatten hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Workspace.

Datacentra van Google voldoen aan: ISO/IEC 27001, SOC 1, SOC 2, SOC 3.
Google LLC aangesloten bij het EU-US Privacy Shield.
Lees meer over Google Cloud en dataveiligheid.

Slack

Verwerker — verwerkersovereenkomst actief

Slack wordt gebruikt als interne communicatietool. Het delen van persoonsgegevens via Slack wordt geminimaliseerd. Omdat het toch voor kan komen dat persoonsgegevens via Slack gebruikt worden ten behoeve van interne communicatie, hebben we voor de volledigheid een verwerkersovereenkomst met Slack afgesloten.

Slack voldoet aan: ISO/IEC 27001, SOC 2, SOC 3.
Slack Technologies Inc. is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield.
Lees meer over Slack en dataveiligheid.

Microsoft Office365

Verwerker — verwerkersovereenkomst actief

Office365 wordt gebruikt ten behoeve van officewerkzaamheden [Word, Excel], e-mailcommunicatie [Outlook], meetings [Teams] en kalenderafspraken [Outlook] van ons team. Omdat communicatie met het i-spark team persoonlijke gegevens kan bevatten hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Microsoft.

Datacentra van Microsoft voldoen aan: ISO/IEC 27001, SOC 1, SOC 2, SOC 3.
Microsoft Corporation is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield.
Lees meer over Microsoft en dataveiligheid.

Simplicate

Verwerker — verwerkersovereenkomst actief

Projectmanagement, urenregistratie, offertes en facturen die worden verstuurd gaan via Simplicate. Om offertes en facturen correct op te stellen worden de NAW-gegevens die je hebt opgegeven voor je organisatie gebruikt. Daarom hebben we met Moneybird een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Simplicate B.V. is een Nederlandse firma, en valt daarmee automatisch volledig onder Europese regelgeving.
Lees meer over Simplicate en dataveiligheid.

Freelance pool

Subverwerkers — verwerkersovereenkomsten actief

Voor ondersteuning bij projecten maken we af en toe gebruik van een flexibele schil van gespecialiseerde freelancers op het gebied van Data Engineering en/of Data Analyse en/of Data Science. Op verzoek kan er een lijst verstrekt worden van welke freelancers op jouw project ingezet worden.

Related Arcticles

No related articles found yet.